MENÜ
Minden, ami egészség!
Független TIENS Tanácsadó Honlapja!
Az Árlistában feltüntetett árat kell nézni!

A Hagyományos Kínai OrvoslásA Kínai Orvoslás mintegy háromezer éves tudomány. Rendkívül sajátságos, alapvetően holisztikus és energetikai szemléletű világlátás és gyógyászat, melynek koherens és egymástól el nem választható elméleti háttere, diagnosztikai módszerei és terápiás eljárásai vannak.

Nem helyes tehát - és alapvetően működésképtelen - a betegségek nyugati értelmezésére és meghatározására mintegy ráhúzni valamiféle olyan terápiás eljárást (gyógyszeres vagy akupunktúrás terápiát), melyek kizárólag csak a Kínai Orvoslás sajátságos felépítményén belül értelmezhetőek és használhatóak.

A terápiás eljárások ugyanis szigorúan követik a diagnosztikában használatos holisztikus és energetikai megközelítést. Amíg a nyugati orvostudomány által meghatározott egy bizonyos betegség a kínai értelmezésben akár 4-5 különböző kórképet is jelenthet, addig a kínai értelmezésben egy adott kórképnek a nyugati orvoslás szempontjából több - esetleg egymástól teljesen eltérő megnevezése is lehet.

Ez alapján tehát előfordul, hogy pl. négy különböző beteg ugyanazzal a nyugati betegség diagnózissal rendelkezik, ezért tehát egyforma kezelést is kapnak, a Kínai Orvoslás számára azonban akár mind a négy másféle szindrómát mutathat, így kezelésük is teljesen eltérő lehet. Viszonosan, másik négy betegnek lehet négy különböző betegsége a nyugati értelmezés szerint, azonban a Kínai Orvoslásban esetleg mind a négyen ugyanabban a szindrómában szenvednek, így kezelésük is ugyanaz lesz..

A Kínai Gyógyászat diagnosztikai eljárásai a következők:

  • Megtekintés
  • Meghallgatás - megszaglás
  • Megtapintás
  • Kikérdezés

A Kínai Gyógyászat terápiás eljárásai a következők:

 

Egy félreértést mindenképp érdemes eloszlatnunk.
Sokan gondolják azt, hogy  "az akupunktúrában / kínai orvoslásban hinni kell".
Hinni, azaz inkább bízni nem árt valamiben, amit csinálunk. Mindezzel együtt pontosan annyira kell hinni benne, mint a nyugati orvoslásban. Se jobban, se kevésbé. A Hagyományos Kínai Orvoslás ugyanis nem hit kérdése, hanem tudományA tudomány fogalma leginkább filozófiai kérdés, azonban a  - saját maga által felállított - meghatározás alapján egy adott módszernek összeségében három kritériumnak kell megfelelnie ahhoz, hogy teljesítse a tudományosság ismérveit:

Pozitív empíria
A természeti jelenségek konzekvens, nagy számú, ismételt megfigyeléseinek összességét jelenti.
A Kínai Orvoslás több mint 3000 évre visszanyúlóan utolérhetetlen mennyiségű megfigyelés alapján alakította ki téziseit.

Normálkonvenció
Egy objektív leíró nyelvezet használatát jelenti, melynek segítségével közölt adatok minden értő fél számára mindenkor ugyanazt jelentik. A Kínai Orvoslás egy tökéletesen koherens és mindenki által megtanulható leíró nyelvezettel és koherens szemantikával rendelkezik.

Szisztematizálás
Szigorúan szisztematizált, ellenőrzött szabályrendszer, mely a következtetések levonását és azok ún. kanonizált publikálását lehetővé teszi. A Kínai Orvoslás állításai szigorú rendszerek és szabályok (Öt Fázis összefüggései, meridiántan, ciklusok, kóroktan, kórfejlődéstan, stb.) közepette fogalmazódnak meg .
Mindezek alapján tehát a Hagyományos Kínai Orvoslás tényszerűen nem hit kérdése, hanem tudományos gyógyító rendszer.
A Kínai Gyógyászat mintegy 3000 éves múltra nyúlik vissza.
Az emberi lényről, annak fizikai, mentális és érzelmi aspektusáról alkotott felfogása, a társadalmi jelenségeket, az egész világ működését leíró filozófiája a Hagyományos Kínai Orvoslást az emberiség egyik legnagyszerűbb szellemi alkotásává és örökségévé teszi.
Asztali nézet